Isberg

Vet ni vad som döljer sig under ytan?

Leaseright är konsultföretaget som har metoder och verktyg för analys och förvaltning av leasing- och hyresavtal rörande lös egendom. Vi går på djupet och ger våra kunder en helhetsbild inom området leasing och hyra. Vi upprättar redovisningsunderlag, not till årsredovisning samt ger stöd vid upphandlingar inom området. Genom våra egenutvecklade systemstöd skapas en effektiv livscykelhantering och administration av leasingavtal och objekt i form av lös egendom. Leaseright stöttar organisationer inom offentlig och privat sektor med att uppnå direkta och indirekta besparingar kring i huvudsak objektfinansiering, upphandling och asset management. Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat våra koncept, system & tjänster, i mer än två decennier.

Riksbankens företagsundersökning: Storföretagen osäkra: Tillfällig avmattning eller utdragen konjunkturnedgång?
Konjunkturen fortsätter att mattas av. Läget är visserligen fortfarand...

Riskerna för den finansiella stabiliteten i Sverige är något större än i våras
Avmattningen i världsekonomin har bidragit till förväntningar om forts...

Anna Breman ny vice riksbankschef
Riksbanksfullmäktige beslutade idag att utse Anna Breman till ny direk...

  Klicka för aktuella
  räntenoteringar

Leasingräknaren

Beräkna marginalen på ditt leasingavtal

Intresseanmälan

Kontakta oss så berättar vi om hur vi
kan hjälpa er att sänka era kostnader.
Stockholm
Vänersborg
Malmö

Leasingsupporten

  
   
 Kom ihåg mig