Utbildning

Vi utbildar leasingkunders personal i hur leasingavtal är uppbyggda. Utbildningarna genomförs online över webben.

Leasingsäljarna är mycket välutbildade i leasing- och hyresavtalskonstruktion och avtalsuppbyggnad. Speciellt föreligger insikt i var i avtalen extra lönsamma formuleringar förekommer.

Genom utbildning kan leasingkundernas representanter öka förståelsen för avtalens innehåll och därmed göra stora besparingar då utbildningen tydliggör potentiella besparingsmöjligheter.Intresseanmälan

Kontakta oss så berättar vi om hur vi
kan hjälpa er att sänka era kostnader.
Stockholm
Vänersborg
Malmö

Leasingsupporten

  
   
 Kom ihåg mig