Leasingräknaren

Registrera avtalsvärden nedan och klicka sedan på beräkna-knappen. Ditt resultat åskådliggörs längre ner på sidan.


Baspris(exkl. moms):  kr (ex. 100 000) Totalt antal delbetalningar:  st (ex. 48)
Uppläggningsavgift:  kr (ex. 1 000) Antal år:  år (ex. 4)
Leasingavgift(exkl. moms)/period*:  kr (ex. 1 500) Restvärde efter hyrestidens slut (%):  % (ex. 40)
Aviseringsavgift:  kr (ex. 50) alt. Restvärde efter hyrestidens slut (kr):  kr (ex. 40 000)
Första förhöjda
hyra(exkl. moms) **:
 kr (ex. 20 000) Hyresstart alt. Avläsningsdag för basränta:
Betalning sker:
* Vid kvartalsvis betalning skall månadsavgiften multipliceras med 3.
** Belopp som betalas utöver den normala leasingavgiften vid avtalsstart.

    Tveka inte att kontakta Leaseright om Ni har frågor rörande beräkning samt bedömning av rimliga räntemarginaler eller andra frågor inom området.

Intresseanmälan

Kontakta oss så berättar vi om hur vi
kan hjälpa er att sänka era kostnader.
Stockholm
Vänersborg
Malmö

Leasingsupporten

  
   
 Kom ihåg mig