Asset Management

Vårt koncept kring Asset Management bygger på Leaserights mångåriga erfarenhet från några av Sveriges största offentliga och privata organisationer. Genom standardiserade och automatiserade processer uppnår vi låga administrationskostnader samt en effektiv och kvalitetssäkrad hantering genom objektens hela livscykel.


Kärnan i vårt koncept bygger på vårt egenutvecklade systemstöd bl.a. innehållande:
  • Full E-handel (från beställning till fakturering)
  • Heltäckande asset-register
  • Automatiserad administration
  • Automatiserad interndebitering
  • Automatiserad kontroll av leverantörsfakturor
  • Standardiserade och kvalitetssäkrade processer
  • Web och klientlösning


Processerna och systemstödet används idag med framgång för att skapa en mycket effektiv administration och total kontroll inom valda objektområden. Lösningen, rätt implementerad, ger stora möjligheter till exakt ekonomistyrning och besparingar inom flera områden.

Tillsammans med våra seniora ekonomikonsulter kan vi erbjuda stöd hela vägen från analys till införande och förvaltning.

Lösningen har mycket goda referenser. Kontakta Leaseright för mer information och tillgång till referenser.

Intresseanmälan

Kontakta oss så berättar vi om hur vi
kan hjälpa er att sänka era kostnader.
Stockholm
Vänersborg
Malmö

Leasingsupporten

  
   
 Kom ihåg mig